lördag 27 mars 2010

Trottoar och fasadFasaden är gjord av lufttorkande lera och ojämnheterna är gjorda med en skifferplatta.
Jag ville inte ha några gångjärn på mitt hus, så det sitter med infällda magneter i stället.
Trottoaren är också gjord av lera och sedan målad och lagd bit för bit.

The facade is made of air-drying clay and the bumps are made with a slate slab.
I did not have any hinges on my house, so it sits recessed magnets instead.
Sidewalk is also made ​​of clay and then painted and laid brick by brick.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar